• Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  • od 2005 roku – członek TNOiK
  • w kadencji 2013-2017 oraz od 2017-2022 – członek Zarządu oddziału TNOiK w Częstochowie
  • od 2022 – sekretarz Rady Naukowej TNOiK oddział Częstochowa

 • Czasopismo „Przegląd Organizacji”
  • od 2015 – członek zespołu redakcyjnego, redaktor opracowania elektronicznego

Strona czasopisma


 • Czasopismo „Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues”
  • od 2021 – członek zespołu recenzentów
  • od 2022 – członek zespołu redakcyjnego

Strona czasopisma