Konsultacje dla studentów w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni)

Pokój 417 (Główny budynek WZ PCz)

Środa – w godzinach: 12:30–14:00; 15:15-16:00; 18:00-18:45